Album

  • Fasada

    Verso odbitki: pieczęć „Bei Veröffentlichung dieser / Aufnahme ist hinzuzufügen: / Archiv Prop. Abtlg. Lublin”; pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; pieczęć ...
  • Widok wnętrza, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacja ołówkiem „fot. W. Demetrykiewicz”. Recto kartonu: adnotacja na maszynie „Wiśnicz Now ...
  • Krużganki I wirydarza, nagrobek nieznanej kobiety

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016312”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading