Album

  • Fronton ryzalitu elewacji zachodniej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003797”, „Kozłówka, pałac – portyk od zajazdu / 1970 / fot. mgr Zb. Beiersdorf”. ...
  • Relikwiarz hermowy św. Marii Magdaleny, widok z boku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008357. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008356”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Pacyfikał

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006713, IHSUJ P 006714, IHSUJ P 006715. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006712”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading