Album

  • Dach i szczyt transeptu

    Verso odbitki: pieczęć „[nieczytelne] ZAIKS / [nieczytelne] RS RESERVÉS / [nieczytelne]” wypełniona pieczęciami: „Fot. Witalis Wolny”, „fot. Ignacy Gołda”; adnotacje ołówkiem: [syg ...
  • Widok prezbiterium i zakrystii od południa

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „p.”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6731”; adnotacje atramentem: „Tomaszów Koś. widok od zak ...
  • Kapliczka

    Recto kartonu: adnotacja atramentem: „Falkienberg”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016718”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja atramentem „7981 Falkie ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading