Album

  • Panorama miasta znad Odry (widok w kierunku północnym)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010690. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „20.X.48”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010691”. ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Ukrzyżowania Chrystusa (głowy setnika i żołnierza)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013226”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Muzeum Przemysłowe / 949.”. Publ.: T. Szydłowski, Le retable de Notre-Dame a Crac ...
  • Ołtarz św. Stanisława, trumna relikwiarzowa, front, figura anioła-trzymacza

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Anioł dźwigający srebrną trumnę św. Stanisława w katedrze na Wawelu. Fot. Staatlic ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading