Album

  • Rynek, kamienice

    Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U.J. . fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacja kredką „278”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000485”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z a ...
  • Fasada, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002096. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Golenów [!], plebania (koniec XVIII) [szkic] Piętrowa, dach / czterospadowy, łamany.”, [sygn.] „I ...
  • Prezbiterium, wnętrze

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 005442. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6613”; retusz. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading