Album

  • Rycina Zdjęcie z Krzyża

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000439”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Biskupice, Lublin, Lublin. / Kościół paraf. sw.[!] Stanisława / Zdjęcie z krzyża. / 13 x ...
  • Chrzcielnica, stopa, fragment

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Podstawa chrzcielnicy.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004514”. ...
  • Ołobok, kościół i klasztor cysterek, ogrodzenie z bramą, niezrealizowany plan rozbudowy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006544”. Publ.: J. Lepiarczyk, Architekt Franciszek Placidi. Około 1710-1782, „Rocznik Krakowski”, 1965, il. 34. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading