Album

  • Kapliczka przydrożna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 003772, IHSUJ P 003773. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003771”, „7.”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kościelisko ...
  • Widok od południowego wschodu

    Verso odbitki: pieczęć „fotografował / MICHAŁ GROCHAL / Wieliczka, ul. Batorego 2/2 / Wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014837”. ...
  • Wnętrze wschodniego ramienia ambitu, widok w kierunku południowym

    Verso tektury: adnotacje flamastrem: „IHS”, „KRAKÓW, KATEDRA, FRAGMENT AMBITU”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading