• Ryton w kształcie głowy antylopy (suhaka) z Choniakowa na Wołyniu

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 3824; adnotacja piórem: "Choniaków (na Wołyniu)"; adnotacje ołówkiem: "Antylopy głowa"; "retusz pla ...
  • Portret prymasa Teodora Potockiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK34 Podhorce 035, OTPK34 Podhorce 036. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "Podhorce / Dębowski / bisk. Kamienecki / w/ ...
  • Widok skrzydła frontowego od dziedzińca

    Retuszowane piórkiem, gwaszem. Na kartonie adnotacja piórem: "Świrz Zamek, skrzydło frontowe od dziedzińca". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading