Album

  • Wnętrze, prezbiterium wraz z belką tęczową i retabulum ołtarzowym

  • Kaplica św. Róży Limańskiej (Lubomirskich), portal do kaplicy

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014235”, „Portal kaplicy ks Lubomirskich w Kościel ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium (Św. Krzysztof)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012796”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kościół N.M.P. w Krakowie Okno III 1960 r”; ołówkiem szkic okna z adnotacją „III”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading