Album

  • Sakramentarium

    Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001928”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGR ...
  • Brama wschodnia

    Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEŹDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003006”. Verso karto ...
  • Pontyfikał Erazma Ciołka, miniatura

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „III / 1800/7075”; adnotacje ołówkiem: „14”, „Autorka prosi / o powiększenie”, „Góra!”, „10”, „Folia Historiae Artium, t. XXV / B. Dziech ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading