Album

  • Ołtarz św. Józefa, figura patriarchy Józefa

  • Fasada archikatedry św. Jana w Warszawie (rysunek konserwatorski)

  • Wit Stwosz, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, fragment, głowica baldachimu (odlew gipsowy)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 019749, IHSUJ P 019753. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 019756”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Katedra – ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading