Album

  • Portal

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017623. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017624”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Widok ogólny cerkwi i dzwonnicy

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 016555. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016554”, „IHSUJ P 016555”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Budków”, „3”; naklejo ...
  • Portal północny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012780”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Portal kruchty pd., 2. ćw. w. XV Kościoła N.P.M.”, „foto [...]”; naklejona et ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading