Album

  • Pas kontuszowy

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „TM”; adnotacje kredką: „3”, „367”, „80”; adnotacje ołówkiem: „12”, „Ryc. [przekreślone „213.”]”, „80a [poprawione atramentem na ...
  • Kielich tzw. Królewski (vel drugi kielich Dąbrówki) z opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie, stopa, Rozstanie Samuela i Saula

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009322”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 7559”; adnotacja atramentem „Trzeme ...
  • Wspornik z kapitularza w Jędrzejowie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015618. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Kraków – Muze ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading