Album

  • Nagrobek arcybiskupa Jakuba Uchańskiego, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007033”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Poznań [!]”, „5”, „Łowicz”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWE ...
  • Kielich fundacji Konrada Mazowieckiego, czara, Zwiastowanie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006942”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, głowa apostoła Jakuba Większego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012948. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 012947”, „52”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Ryc. 52 / Apostoł Jakub w ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading