Album

  • Spichlerz

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000686. Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; adnotacj ...
  • Polichromia ścian prezbiterium, Mojżesz i Aaron, św. Elżbieta Węgierska, św. Stanisław biskup, św. Jan Kanty, św. Piotr

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009192, IHSUJ P 009193. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009191”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Puławy, pałac Czartoryskich, rzut poziomy oficyny gościnnej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007378”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading