Album

  • Chrzcielnica

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004494. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004493”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Legnica / Chrzecielnica [!]”; naklejo ...
  • Kaplica Aniołów Stróżów, tryptyk św. Stanisława, Zabójstwo św. Stanisława

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013370. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
  • Stalle

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012575. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012574”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków kościół Bożego Ciała”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading