Album

  • Kościół i klasztor karmelitów, widok ogólny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK02 Bołszowce 001. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bołszowce"; naklejona fiszka ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Fragment murów dawnego zamku i budynku klasztornego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Budzanów. Kościół parafialny."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wnętrze nawy bocznej

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 011. Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 012. Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pie ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading