Album

  • Tumba św. Wojciecha, płyta wierzchnia

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001744. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja kredką „fig. 1”; adnotacje ołówkiem: „ ...
  • Kościół parafialny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003089”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „82”, „KARNKOW”, „Karnkiw [!] / p. lipnowski, kość. parafjalny / fot. J. Kłos. / Kli ...
  • Nagrobek Wawrzyńca Spytka Jordana, część centralna

    Odbitka naklejona na płótno. Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „1896.”, „86a Pomnik Spytka Jordana, u św. Katarzyny.”, „I. KRIEGER w KRAKOWIE.”. Verso płótna: pieczęć „APARAT H ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading