Album

  • Ornat

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 4466; adnotacja ołówkiem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adno ...
  • Prezbiterium

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na odwrociu zdjęcia pieczęć "POLSKA W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA" z nr. 706 (stempel) i wpisami piórem: "Wilno"; "Kośc ...
  • Obraz Koronacja Matki Boskiej ze Starego Bierunia

Wszystkie zdjęcia
X
Loading