Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Zwiastowanie

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Kodeks gnieźnieński t.zw. [!] ś. Wojciecha”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Myślenice”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005851”, „Prof. Sz.”, [przekreślona] „12.5 cm / [nieczytelne] / Kolor! / Objaśnienia załączon ...
  • Rynek na Tophanie w Konstantynopolu

Wszystkie zdjęcia
X
Loading