Album

  • Ruiny meczetu

    Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Chocim 009. Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6 ...
  • Widok od północnego zachodu

    Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „Verlag der Neuen Photogr. Gesellschaft A.-G. / Steglitz-Berlin 1906”, „DANZIG. Dominikanerkloster.”, „6119”. Recto kartonu: pieczęć „Zakład Histo ...
  • Ewangeliarz Kruszwicki, Ewangelista Marek

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Gniezno – katedra. Kodeks t.zw. [!] kruszwicki”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSU ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading