Album

  • Wnętrze nawy, widok w stronę prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001532, IHSUJ P 001533. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001534”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Dział Sztuki Zdobniczej, widok wnętrza sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009768”. ...
  • Kościół parafialny św. Klemensa Papieża

    Verso odbitki: pieczęć „Śląski Urząd Wojewódzki, Oddział Sztuki.” wypełniona ołówkiem i atramentem: [Przedmiot:] „Kościół paraf.”, [Miejscowość:] „Miedźna”, [Powiat:] „ps ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading