Album

  • Zwieńczenie nagrobka Adama Hieronima Sieniawskiego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Brzeżany zwień. nagrobka"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok od fasady

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Krakowiec (pow. Jaworów) Kościół z XVIII w."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok od strony fasady

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Mariampol"; "(Jabłonowskich)"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading