Album

  • Antepedium

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK34 Przedzielnica 004. Na kliszy po lewej adnotacja: "Z. S. A. 809. PRZEDZIELNICA (DOBROMIL) ANTEPEDIUM Z CERK. ŚW. MIKOŁAJA. FW". Na kartonie verso naklejona ...
  • Św. Anna Samotrzeć

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK35 Sąsiadowice 003. Na kartonie verso adnotacja ołówkiem: "Sąsiadowice św. Anny Samotrzecia"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Kapa

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK40 Wilno V.1.3. 045. Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje piórem: "Do 4464"; "Kapa przez mat ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading