Album

  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004755. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004756”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Warszawa, Zamek Królewski, rzut poziomy dziedzińca i klatki schodowej

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacja długopisem „14”; adnotacje ołówkiem: „51152”, „zdj. drezdeńskie”, [sygn.] „ ...
  • Kaplica Krzyża Św., wspornik sklepienia

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacja kredką „[trójką] Sz”; ołówkiem szkic retuszu z adnotacją „zaretuszować”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacjami: „6.5 cm ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading