Album

  • Portal wejściowy, archiwolta

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005377”, „Tum fragment portalu”. ...
  • Wnętrze, widok w kierunku prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010910. Verso odbitki: pieczęć „SEKCJA FOTOGRAFICZNA / ZWIĄZKU STUDENTÓW ARCHITEKTURY / LWÓW – POLITECHNIKA.” wypełniona atramentem: [Fot.] ...
  • Portret biskupa bakowskiego Stanisława Rajmunda Jezierskiego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014357”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Kościół oo Dominikanów / Portret bpa Jezierskiego 1737 / fot. P. Maliszewski / II ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading