Album

  • Wnętrze, elewacja nawy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK02 Bołszowce 009. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bołszowce"; naklejona fiszka ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Poliptyk, kwatera Ofiarowanie w świątyni

    Reprodukcja fotografii wykonana przez Alojzego Kuraczyka. Verso odbitki: pieczęć „Fot. Alojzy Kuraczyk / OLSZTYN, ul. Jagiełły 12-5”; adnotacja na maszynie „Frombork – ołtarz gotycki / kw ...
  • Polichromia stropu w prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001276, IHSUJ P 001278. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001277”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading