Album

  • Ulica Jezuicka

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Lublin”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004871”. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; pieczęć „Z HS UNIW. JAGI ...
  • Portal zachodni, tympanon ze scenami z życia św. Pawła

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008394”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Striegau”. ...
  • Komora Klejnotowa, dekoracja malarska szafy, alegoria Pokory (Humilitas)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011516, IHSUJ P 011518. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków Sala Skarbca Arc. Miłos. alegoria Pokory [nieczytelne] malowidło na szafie po o ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading