Album

  • Cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn] „IHSUJ P 016413”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bortków. / [wymazane] „6413”, 16”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWE ...
  • Widok ogólny

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "Jan Bułhak Wilno". Na kartonie veros: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja czerwoną kredką: "Grodno katedra"; naklejona fiszk ...
  • Ambona

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK04 Buczacz 025, OTPK04 Buczacz 027. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz Bazyljanie"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. w IS PA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading