Album

  • Wazy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005098”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Lublin / Wazoniki”. ...
  • Wnętrze, widok z nawy bocznej

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA / W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA / No. 1168 / J. BUŁHAK. ART. FOT. WILNO, Jagiellońska 8 / WSZELKIE PRAWA ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 0151017. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading