Album

  • Portret Mikołaja Hieronima Sieniawskiego

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Mikołaj Hieronim Sieniawski – wojew. wołyński 1684 / (Pancerz stalowy, żupan jasno-żółty, płaszcz szafirowy, włosy, wąsy ciemne) / (notatka śp. Myci ...
  • Wnętrze

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006185. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „19” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006186”. Verso tek ...
  • Dziedziniec arkadowy, narożnik południowo-wschodni

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016096. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading