Album

  • Kapitele kolumn bocznego portalu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003690”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Koprzywnica”, „20”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
  • Pustelnia św. Marii Magdaleny, dekoracja wnętrza

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; pieczęć „Kalwarja”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003039”, „Pustelnia ś. Mar. Magdalene [!] ...
  • Kaplica, portal

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006872. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006871”, „Pilica”, „wyretuszować jak na załączonej fotografii / Skasować obr ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading