Album

  • Pomnik Jana III Sobieskiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK13 Lwów IV.1. 017. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7942 (piórem) z adnotacją piórem: " ...
  • Przekrój poprzeczny

    Na kartonie pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"; adnotacja ołówkiem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS ...
  • Drzwi Gnieźnieńskie, bordiura prawego skrzydła, fragment

    Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „Drzwi gnieźnieńskie. / Fragment ornamentu ma prawem [!] / skrzydle u dołu.”; retusz. Verso odbitki: adnotacja atramentem [przekreślona ołówkiem] „Fig. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading