Album

  • Fasada, fragment, loggia północna

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017994”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Preteksta ornatu

    Verso odbitki: pieczęć „URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI / WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI / Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków” wypełniona atramentem: [Nr kliszy/pomiaru] „3555”, [Zdejmował] „L ...
  • Kaplica Trójcy Świętej (Królowej Zofii), nagrobek biskupa Piotra Tylickiego

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja atramentem „Z Kaplicy Wazowiczów: pomnik Tylickiego”; adnotacja ołówkiem [sygn. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading