Album

  • Zabudowa miasta

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002633”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Polichromia ściany tęczowej, św. Marcin z żebrakiem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009214. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009215”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Kapitel filara z kapitularza w Jędrzejowie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015619. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „1.”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading