Album

  • Dawny kościół dominikanów - wnętrze z fragmentem chóru muzycznego

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Bohorodczany kośc. oo Dominikanów"; "45"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Gobelin przedstawiający Michała Kazimierza Radziwiłła w bitwie pod Sławeczną w r. 1756, fragment

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK27 Lwów VI.5. 016. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Gobelin (detale)". ...
  • Drzwi drewniane

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000735, IHSUJ P 000736. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000734”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading