Album

  • Ołtarz boczny z obrazem Chrystusa niosącego krzyż

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK23 Lwów V.1.3. 017; OTPK23 Lwów V.1.3. 018. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Ruiny zamku, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; pieczęć „Archiwum Konserwatora”; pieczęć „Nr ...” wy ...
  • Portyk arkadowy

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002105”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading