Album

  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005453”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „11”, „Łomża / kośc. farny / Ołtarz drewn. w kaplicy N.M.P.”, „[...] ks. / [...]S. ...
  • Widok ogólny od południowego zachodu

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Krosno”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004083”. Verso tektury: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem „7891 / Fara”; adnotac ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), nagrobek Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta

    Reprodukcja fotomontażu pozytywowego. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „54. Kaplica Jagiellońska, w Katedrze krakow”. Recto kartonu: druk [w banderoli] „J. KRIEGER, Fotograf w KRAKOWIE ul. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading