Album

  • Tableau z rytowaną panoramą miasta otoczoną fotografiami budowli

    Na kartonie: odciśnięty firmowy stempel "M. Greim Photographie a Kamenetz Pod:"; adnotacje piórem: "Stary Most"; "Kamieniec Podolski"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: p ...
  • Oficyna wschodnia i pawilon

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000196. Recto odbitki: kredką linie kadrowania. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000197”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Bi ...
  • Kielich

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001449. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Frampol (Zamość) / Kościół parafialny / Kielich złocony z r. 1492. / fot. Stefan Zborowski ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading