Album

  • Kominek w dworze księżnej Sułkowskiej

    Na kartonie adnotacja niebieską kredką: "Grodowice". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok ogólny

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 024. Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7354 (piórem); na ...
  • Pałac

    Verso odbitki: pieczęć "Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków"; adnotacja atramentem [nr inw.?] „3299c”; adnotacja ołówkiem [s ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading