Album

  • Mechanizm zamka

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „Uwaga! Góra.”; retusz. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Boguszyce”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000569”. Verso tektury: adnotacja atrame ...
  • Ołtarz główny, fragment

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Krzemienica / p. rawsko-maz.”; adnotacja długopisem „pow. Tomaszow”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004203”. ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), nagrobek Kazimierza IV Jagiellończyka, kapitel baldachimu, Opłakiwanie Chrystusa

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Katedra Wawel Kaplica Świętokrzyska Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka Kapitel ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading