Album

  • Monstrancja

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK39 Wilno V.1.2. 007. Na kliszy przy lewej krawędzi adnotacja "Wilno S. Jan" [w odbiciu lustrzanym]. Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Wilno Ś Jan"; ...
  • Ołtarz główny

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Most na Cedronie

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003017. Verso odbitki: pieczęć „Fot. T. CHRZANOWSKI / Wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacja flamastrem „Kalw. Zebrz.”; adnotacja ołówkiem [syg ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading