Album

  • Dziedziniec arkadowy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000049, IHSUJ P 000052, IHSUJ P 000053. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000050". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTOR ...
  • Widok od wschodu, w głębi kościół Reformatów

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003130”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „15”, „Kazimierz n. Wisłą”, „Adamski 42”, „20”; naklejona etykieta „INSTYTUT ...
  • Kruchta południowa

    Recto odbitki: sucha pieczęć „B. Kaliszewski / TARNOPOL”; adnotacja atramentem „Tarnopol”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading