Album

  • Zwiastowanie

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; adnotacja na maszynie „fotografował L. Lepszy – d. [dopisek ołówkiem „23”]/[dopisek ołówkiem „8”] ...
  • Relikwiarz hermowy św. Marii Magdaleny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008348, IHSUJ P 008349, IHSUJ P 008350. Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / KRAKÓW SMOLEŃSK 9 / Se ...
  • Kaplica św. Anny, ołtarz św. Jana Chrzciciela, kwatera z przedstawieniem Jana Chrzciciela wołającego na puszczy

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF KRAKÓW SMOLEŃSK 9 Serja... No... Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading