Album

  • Malowidła ścienne w prezbiterium, fragment

    Reprodukcja starszej fotografii wykonana przez Tadeusza Szydłowskiego w 1923 roku (?). Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006658”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Portal w przyziemiu wieży

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017521. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017520”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Nadanie przywilejów i dóbr farze w Drohobyczu przez cesarza Leopolda II w roku 1790 oraz Franciszka II w roku 1792, fragment, cesarz Leopold

    Recto kartonu: druk „ATELIER / DLA STYLOWYCH FOTOGRAFII / B. Liebermann / DROHOBYCZ / BORYSŁAW.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016680”. Verso kartonu: pieczęć „Zakład Historii S ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading