Album

  • Widok ogólny

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Laszki murowane”, [przekreślona] „Synagoga”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 0168956”, „Zamek”. Verso kartonu: naklejona etykieta „INSTY ...
  • Ornat ze scenami Męki Chrystusa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012586. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
  • Widok ogólny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008634”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading