Album

  • Portret Wyżewskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001445. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja ołówkiem „Dzików”. Vers ...
  • Plan Rzeszowa

    Recto kartonu: sucha pieczęć „I. KRIEGER w KRAKOWIE”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000022”. Verso kartonu: pieczęć „Muzeum Uniw. Sztuki i Archeologii w Krakowie [nr inw. atrame ...
  • Epitafium na fasadzie

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading