Album

  • Chrzcielnica

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „W.”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 7730 [poprawione atramentem na „6730”]”; adnotacje atrame ...
  • Ołtarz mariacki, awers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Wniebowstąpienia (głowy apostołów)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013092”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / Smoleńsk”. Publ.: T. Szydłowski, Le retable de Notre ...
  • Krużganki, skrzydło zachodnie, wspornik sklepienia

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014512. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014513”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading