Album

  • Tryptyk Koronacji Marii, zwieńczenie, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005505, IHSUJ P 005507, IHSUJ P 005508, IHSUJ P 005509. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005518”. Verso tektury: adnotacja ołó ...
  • Fasada, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005028”. Verso kartonu: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „34”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
  • Poliptyk św. Jana Jałmużnika, kwatera, św. Marina, św. Maria Egipcjanka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015521, IHSUJ P 015522, IHSUJ P 015523. Recto odbitki: naklejona papierowa taśma. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „10”, [sygn.] „IHSUJ P 015 ...
Wszystkie zdjęcia