Album

  • Sklepienie nad skrzyżowaniem naw

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007133”. Verso tektury: adnotacja długopisem „150”[?]; adnotacja ołówkiem „Poznań / Kościół Karmelitów / Kopuła / na skrzyżowan ...
  • Makatka

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „l.”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6736”; adnotacje atramentem: „Kobierzec polski wełnian ...
  • Elewacja od ulicy Jagiellońskiej, wykusz

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015146”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI S ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading