Album

  • Wodopój na dziedzińcu klasztorym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003050”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Sala Kolumnowa

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Pawłowice”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006800”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramente ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), nagrobek Kazimierza IV Jagiellończyka

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF KRAKÓW SMOLEŃSK 9 Serja... No... Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading