Album

  • Ołtarzyk Niepokalanego Poczęcia NMP

    Recto odbitki: naklejona papierowa taśma wyznaczająca obszar kadrowania. Verso odbitki: pieczęć „fotografował / MICHAŁ GROCHAL / Wieliczka, ul. Batorego 2/2 / Wszelkie prawa zastrzeżone”; a ...
  • Kościół par. św. Jana Chrzciciela, wnętrze

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000081, IHSUJ P 000083. Recto odbitki: p.d. z negatywu adnotacja „1233[?]” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSU ...
  • Wnętrze prezbiterium, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005046”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „[...]bl. / [...]iego U.J. / [...]7”, „fragment prezbiterium”; naklejona et ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading