Album

  • Matka Boska z Dzieciątkiem z Więcławic

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć [ucięta] „CENTRALNE BIURO INWENTARYZACJI / ZABYTKÓW SZTUKI”; adnotacja kredką [parafka]; adnotacje ołówkiem: [wymazana] „[…] 19867 […] / ...
  • Drzwi

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007637. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007638”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Dekoracja malarska sklepienia zakrystii

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęciami: „Fot. Jerzy Langda”, „LIPCA 1964”; adnotacje ołówkiem: „417 K”, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading