Album

  • Stalle, fragment

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000357. Recto odbitki: u dołu z negatywu adnotacje: „181. Stalle w kościele parafialnym w Bieczu wiek XVII.”, „J. Krieger w Krakowie.”. Recto kart ...
  • Wnętrze salonu

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000199, IHSUJ P 000200. Recto kartonu: adnotacja atramentem „BIAŁACZÓW”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000198”; „16219 J”, „Białac ...
  • Kapa zielona, kaptur

    Reprodukcja fotografii Wincentego Borettiego (?) wykonana przez Stanisława Rakowskiego (?) w 1919 roku. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Kalisz”, „8584. Kalisz. / [nieczytelne] złotolitej ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading