Album

  • Widok od południa

    Recto tektury: adnotacja kredką „po 1480 (1500”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001200”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „174”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Wspornik

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005084”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin / freski”, „[...]ud. / [...]kiego U.J. / [...]7”, „Kapl. św. Trójcy”, „St ...
  • Wskrzeszenie Łazarza

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 019770”, „820”, „St.”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading