Album

  • Widok wnętrza kaplicy Mariackiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010707, IHSUJ P 010709. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona ołówkiem [Nr inw. ...
  • Pałac Małachowskich

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009630. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009629”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Warszawa”, „widok naroża od / ul. ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), nagrobek Kazimierza IV Jagiellończyka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012058, IHSUJ P 012059, IHSUJ P 012060. Recto odbitki: adnotacja z negatywu: „1896.”, „57. Pomnik Kazimierza Jagiellończyka, dłuta Wita Stwosza ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading