Album

  • Wnętrze, widok w stronę chóru muzycznego

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „7393”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wilno”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018323”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. ...
  • Nagrobek kardynała Fryderyka Jagiellończyka, scena polecania kardynała Matce Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Stanisława

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012118, IHSUJ P 012119, IHSUJ P 012120. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012121”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „KRAKÓW ...
  • Nagrobek Stanisława Ankwicza

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 012000 i IHSUJ P 012001. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kraków Katedra”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 012000”, [sygn.] „IHSUJ P 01 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading