Album

  • Wnętrze

    Na kartonie adnotacja piórem: "Kulików". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6917 (piórem); adnotacja piórem: "Wnętrze cerkwi"; adnotacja ołówkiem: "woj. Lwó ...
  • Widok od południa

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1247 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Dolny Zamek

    Na odwrocie zdjęcia pieczęć "Janusz Witwicki inżynier – architekt Lwów – Ormiańska – 23"; pieczęć "Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE"; adnotacje ołówkiem: "Lemberg im XVIII. J ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading