Album

  • Fragment wnętrza kaplicy

    Na kartonie naklejona kartka z adnotacją na maszynie: "Zamek w Podhorcach / fragment wnętrza kaplicy / fot. 1971". ...
  • Portret biskupa lwowskiego Atanazego Szeptyckiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK34 Podhorce 032. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "foto / Stefan Zaborowski / Rawa Mazowiecka"; "Podhorce / Szeptycki ...
  • Płycina ornamentalna na cokole nagrobka Stanisława Radziwiłła

    Na kartonie v erso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading