Album

  • Portret Marcina Kromera

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Biecz [dopiski ołówkiem „(?)”, „raczej nie!”]”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000377”, „41 podst.”, „portret M. Kromera”. Verso ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto kartonu: litografowana ramka; adnotacja atramentem „Wilanów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009961”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSK ...
  • Pas

Wszystkie zdjęcia
X
Loading