Album

  • Widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004613. Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator Zabytków”; adnotacja ...
  • Kaplica Pięciu Ran Chrystusa (Lanckorońskich), dekoracja rzeźbiarska wnętrza kopuły

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004359. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004360”, „Kurozwęki / sklepienie kaplicy”, „?”. ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015007”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading