Album

  • Krużganek południowy przed przebudową w XX w.

    Reprodukcja fotografii J. Peltza. Na odwrocie zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Lwów, katedra ormiańska, krużganek pd. przed przebud. w 1. ćw. XX w. Fot. ze zb. J. Chrząszczewskiego". ...
  • Prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006868. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006869”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Święty udzielający komunii świętej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016672”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem „Drohobycz”, „83”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading