Album

  • Ukrzyżowanie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000029". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE" wypełniona na maszy ...
  • Łazarz przed domem bogatego, relief w murze kościelnym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017285”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Św. Rodzina

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014492. Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ołówk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading